česky / english / deutsch

PROFIL SPOLEČNOSTI

PROFIL JEDNATELE


 •  
 • Jméno: Alois Studenic Dipl. Ing.
 • Národnost: rakouská
 •  
 • Vzdělání a dodatečná kvalifikace:
 • Technická univerzita – strojírenská fakulta, Vídeň (A)
 • Školení a semináře v oborech: odpadové hospodářství, zpracování odpadu, čištění spalin, alternativní energetické zdroje, time management, projektový management, komunikace, řízení konfliktu a další
 • Jazykové znalosti (plynně): německy, slovensky, anglicky; rusky (částečně)
 •  
 • Zkušenosti
 • Od 2008
 • Firma:
 • Pozice:
 • Hlavní projekt:
 •  

 • Zodpovědnost:
 •  
 • EUCS Ingenieurbüro GmbH
 • Jednatel a majitel
 • Kogenerace a DeNOx pro společnost ZEVO Malešice / Pražské Služby, a.s. / ČR
 • Technický dozor při realizaci projektu
 • Konzultace a podpora investora při schvalovacích jednáních, koordinace technického dozoru při realizaci projektu
 • 2001 - 2008
 • Firma:
 • Pozice:
 • Zodpovědnost:
 •  
 • Studenic Alois DI, inžinierska kancelária
 • Jednatel a majitel
 • Ekologické, energetické a ekonomické poradenství, engineering
 • Projekty:
 • Kogenerace a DeNOx pro společnost ZEVO Malešice / Pražské služby, a.s. / ČR
 • Úprava dokumentace pro stavební povolení projektu Kogenerace a DeNOx pro společnost ZEVO Malešice / Pražské služby, a.s. / ČR
 • Technické a ekonomické poradenství pro výběr generálního dodavatele
 • Poradenství při přípravě projektu Výstavba Kongregace a DeNOx
 • Zařízení na snížení emisí dioxinů a furanů pro společnost ZEVO Malešice/ Pražské služby, a.s. / ČR
 • Studie proveditelnosti, engineering, technické a ekonomické poradenství pro výběr generálního dodavatele, autorský dozor
 • EKOTERMEX, a.s. / van Gansenwinkel, s.r.o. / ČR
 • Technicko-ekonomický posudek o stavu spalovny nebezpečných odpadů
 • Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů společnosti Duslo Šaľa, a.s / SR
 • Oportunity Study pro rekonstrukci spalovny
 • Technické a ekonomické poradenství pro výběr generálního dodavatele a při realizaci
 • Zařízení na snížení emisí dioxinů a furanů pro spalovnu průmyslových odpadů společnosti Válcovny Plechu FM, s.r.o / ČR
 • Studie proveditelnosti, engineering - výběr dodavatelů, autorský dozor, uvedení zařízení do provozu
 • Purum, s.r.o / ČR
 • Technicko-ekonomický posudek o stavu spalovny nebezpečných odpadů Synthesia Pardubice
 • NSK (Nitriansky samistatny kraj) / SK
 • Koncepce Nadregionálního Centra Úpravy Nebezpečných Odpadů (NCUNO), Pre-Feasibility Study NCUNO, koncepce na zpracování Feasibility Study pro NCUNO, vypracování dokumentace pro výběr zpracovatelů dílčích studií, poradenství při výběru zpracovatelů dílčích studií
 • Energy AG / A
 • Studie: „Stav vývoje technologie pro zplynování komunálních odpadů“
 • Schneider Consulting G.m.b.H / A
 • Poradenství v soudních sporech „Škody na zařízení pro čištění spalin“ a „Škody na vyzdívce ve spalovně odpadů“
 • VA-Tech A.G. / A
 • Studie „Alternativní možnosti úpravy kalů“
 
 • Odborné články/přednášky/semináře:
 • Odpadové Fórum / “EU normativy – podpora energetickeho zhodnocovania odpadov”
 • Odpadové Fórum / “Energeticke zhodnocovanie paliv z odpadov v monospaľovniach a pri spoluspaľovani”
 • “Stav energetického zhodnocovania odpadov v Rakúsku“ / Ústav vzdelávania a služieb Bratislava
 • “EU normativy – podpora energetickeho zhodnocovania odpadov” / TOP 2007 - TU Bratislava
 • “Alternatívne palivá” / MZP ČR - Sezimovo Ústí
 • “Stav odpadového hospodářství v EU” / TOP 2004 – Technická Univerzita Bratislava
 • “Stav integrované úpravy odpadů v EU” / Odpady 2003 - Ostrava
 
 • 1998 - 2001
 • Firma:

 • Pozice:
 • Projekt(y):

 • Zodpovědnost:
 •  
 • AE Energietechnik GmbH, Graz (od 2000 Babcock Borsic Power / A)
 • Vedoucí prodeje pro ČR a SR
 • Vývoj projektů v oblasti odpadového hospodářství, termického využití biomasy, modernizace energetických zařízení
 • ČR a SK - Marketing v odboru odpadového hospodářství a v energetice - definice a rozvoj projektů
 

 • 1996 - 1998
 • Firma:
 • Pozice:
 • Projekt(y):

 • Zodpovědnost:
 •  
 • Austrian Energy&Environment SGP / Wagner-Biro GmbH, Linz
 • Hlavní inženýr
 • Vývoj střediskových spaloven nebezpečných odpadů (Ostrava, Eco Gaia, Slovnaft, Constani / ES)
 • Technologický postup, výpočty, vypracování projektu, nabídky, jednání s dodavateli i zákazníky, vedení týmu vedoucích dílčích projektů. Konzultace pro MŽP v ČR a SK – odbor odpadového hospodářství
 
 • 1992 - 1996
 • Pozice:
 • Projekt(y):


 • Zodpovědnost:
 •  
 • Hlavní inženýr
 • Projekty střediskových zařízení na spalování odpadů (Sala,Wels, Boršice, Štúrovo, Infomax Č. Budějovice, Karlsruhe, Taiwan, EbS Wien)
 • Technologický postup, výpočty, vypracování projektů, nabídky, jednání s dodavateli i zákazníky, vedení týmu vedoucích dílčích projektů. Konzultace pro MŽP v ČR a SK – odbor odpadového hospodářství
 
 • 1989 - 1992
 • Pozice:
 • Projekt(y):

 • Zodpovědnost:
 •  
 • Vedoucí projektu
 • Vývoj a realizace projektu na mechanickou a tepelnou úpravu odpadů (BASF, EbS, Taiwan, Zagreb)
 • Technologický postup, výpočty, vypracování projektů, nabídky, jednání s dodavateli i zákazníky
 
 • 1987 - 1989
 • Firma:
 • Pozice:
 • Projekt(y):
 • Zodpovědnost:
 •  
 • Voest-Alpine Stahlbau, Linz
 • Projektant
 • Projektování zařízení na integrovanou úpravu odpadů
 • Výpočty, konstrukční návrhy, plánování detailů
 
 • 1983 - 1986
 • Firma:
 •  
 • Voest-Alpine Maschinenbau, Linz
 
 • 1984 - 1986
 • Pozice:
 • Projekt(y):

 • Zodpovědnost:
 •  
 • Vedoucí výzkumu
 • Vývoj, konstrukce a výstavba výzkumného zařízení na zplynování odpadů
 • Vývoj a konstrukce, uvádění do provozu, vypracovávání zkušebního postupu, provádění zkoušek a zkušební provoz, závěrečná zpráva
 
 • 1983 - 1984
 • Pozice:
 • Projekt(y):
 • Zodpovědnost:
 •  
 • Vedoucí projektu
 • Vývoj průmyslových tepelných čerpadel
 • Výpočty, konstrukční návrhy
image