česky / english / deutsch

PROFIL SPOLEČNOSTI

REFERENCE

 • Kogenerace a DeNOx pro ZEVO Malešice / Pražské Služby, a.s. / ČR
 • Poradenství při přípravě projektu - technické a ekonomické poradenství pro výběr generálního dodavatele, úprava dokumentace pro stavební povolení, technický dozor při realizaci projektu
 •  
 • Zařízení na snížení emisí dioxinů a furanů (DeDiox) pro ZEVO Malešice / Pražské služby, a.s. / ČR
 • Zodpovědnost:

 • Rok: od 2006
 • Studie proveditelnosti, návrh technologického a technického řešení, technické a ekonomické poradenství pro výběr generálního dodavatele, vypracování schvalovací dokumentace, autorský dozor
 • obrázek - kliknutím zvětšit obrázek - kliknutím zvětšit obrázek - kliknutím zvětšit
 •  
 • EKOTERMEX, a.s. / van Gansenwinkel, s.r.o. / ČR
 • Zodpovědnost:
 • Technicko-ekonomický posudek o stavu spalovny nebezpečných odpadů
 •  
 • Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů pro společnost Duslo Šaľa, a.s / SK
 • Zodpovědnost:
 •  

 • Rok: 2005 - 2006
 • odkaz zde
 • Studie proveditelnosti pro rekonstrukci spalovny; Technické a ekonomické poradenství pro výběr generálního dodavatele a poradenství při realizaci
 • obrázek - kliknutím zvětšit obrázek - kliknutím zvětšit obrázek - kliknutím zvětšit
 •  
 • Zařízení na snížení emisí dioxinů a furanů pro spalovnu průmyslových odpadů pro společnost ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. / ČR
 • Studie proveditelnosti; Engineering- vypracovaní stavební dokumentace a rokování s dotčenými uřady; Vypracování dokumentace pro výběr dodavatelů zařízení, poradenství pro výběr dodavatelů, autorský dozor, uvedení do provozu
 • obrázek - kliknutím zvětšit
 •  
 • Purum, s.r.o / ČR
 • Zodpovědnost:
 • Technicko-ekonomický posudek o stavu spalovny nebezpečných odpadů v Synthesii Pardubice
 •  
 • NSK (Nitrianský samostatný kraj) / SK
 • Zodpovědnost:
 • Koncepce Nadregionálního Centra Úpravy Nebezpečných Odpadů (NCUNO), „Pre-Feasibility Study NCUNO“, koncepce na zpracování Feasibility Study pro NCUNO, vypracování dokumentace pro výběr zpracovatelů dílčích studií, poradenství při výběru zpracovatelů dílčích studií
 •  
 • Energy AG / A
 • Zodpovědnost:
 • Poradenství / Stav vývoje technologie pro zplynování komunálních odpadů
 •  
 • Schneider Consulting G.m.b.H / A
 • Zodpovědnost:
 • Poradenství v soudních sporech „Škody na zařízení pro čištění spalin“, „Škody na vyzdívce spalovny odpadů“
 •  
 • VA-Tech A.G. / A
 • Zodpovědnost:
 • Rok: od 2001
 • Studie „Alternativní možnosti úpravy kalů“
 •  
 
image